۴ دیدگاه و یا پرسش مطرح شده است!

  • بی نظیرید استاد . صدای و حرفهای شما به آدم آرامش میده و انرژی خاصی که حرکت کنیم برای رسیدن به موفقیت . برقرار باشید استاد 💚

  • سلام من خودم متولد سال اسب هستم با دیدن اسب یاد اسب سرکش درون (ذهن ناآرام) می افتم طبق آموخته های قبلی فکر میکردم باید سرکوبش کرد ولی حالا فهمیدم نه تنها اون فکر غلط بوده بلکه فقط باید از در دوستی با اون اسب وارد شد تا اجازه بده سوارش بشم حتی باید یه موقعهایی خودم به اون با دستام غذا بدم تا وفاداری و دوستیم بهش ثابت بشه تا اون هم به من اعتماد کنه البته راهنماییها و مطالب آقای معظمی در پذیرش این موضوع به من خیلی کمک کرده چون پی بردن به این موارد یه بحثه اقدام و اجراش یه بحث دیگه با تشکر

لطفا ‎دیدگاه و یا پرسش‌های خود را بنویسید