TAKEOFF | EFFECTIVE COACHING SYSTEM

مهربان و مهربان‌بانو

لطفا با پاسخ‌دادن دقیق به پرسش‌های زیر ما را یاری دهید تا دریابیم آیا آموزش‌های لایف‌کوچینگ برای شما مناسب است.

دوستداران شما در دفتر محمود معظمی

همکاران ما با کمال‌میل آماده دریافت اطلاعات و پاسخ به شما می‌باشند، تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای شما ایجاد نخواهد کرد.

 

آخرین نوبت سمینار ایکس جمعه ۲۹ آذر
توضیحات بیشتر