در این شرایط دشوار کشور!

در این شرایط دشوار کشور، من داوطلب شدم، تا به مردمان مسئولیت‌پذیر و توانمند سرزمینم یاری دهم به بهترین‌های خود دست یابند و متقابلاً با تلاش و تعهد آنان ایران را بیش از پیش آبادتر و سربلندتر سازیم. توجه: این صفحه و مطالعه آن تنها...

در این شرایط دشوار کشور! من داوطلب شدم
کوچینگ آنلاین سکویا